Adatvédelmi Szabályzat 

A Krisztina Fotó (Rutkai Krisztina e.v.) (továbbiakban: Adatkezelő) online marketing tevékenységével kapcsolatban kezeli a hírlevélre feliratkozott felhasználók személyes adatait, kizárólag hírlevélküldés és a későbbiekben az ügyfélkapcsolat kialakításának céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak addig kezeli, ameddig a felhasználó nem kéri adatainak törlését (hírlevélről történő leiratkozás).

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a feliratkozott felhasználók személyes adatait. 

Az adatkezelő: Rutkai Krisztina 
Az adatkezelő elérhetősége: info@krisztinafoto.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozott felhasználók 

A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozott felhasználók által a feliratkozás során megadott adatok: név, elérhetőség (telefon, email), egyes esetekben életkor, születési dátum, esküvő napja, helyszíne. 

Az adatgyűjtés célja: hírlevél küldése, kapcsolattartás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Rutkai Krisztina

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére (leiratkozás hírlevélről) azonnal törlésre kerülnek. 

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

 

A felhasználó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)